– Podsumowanie wyników wyborów w sołectwach na terenie gminy Łowicz

SesjaSoltys
SesjaSoltys

Zgodnie z Uchwałą Nr V/26/19 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 stycznia 2019 roku we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Łowicz w lutym i marcu bieżącego roku odbywały się zebrania wiejskie, podczas których dokonywano wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich. W każdym zebraniu wiejskim uczestniczył Wójt Gminy Łowicz – Andrzej Barylski lub Sekretarz Gminy – Beata Orzeł.  Na spotkaniach poruszano wiele tematów związanych z daną miejscowością, mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące spraw ich sołectwa. Rozmawiano o wykonanych i planowanych na najbliższy rok inwestycjach.

.

Podsumowanie wyborów sołeckich odbyło się na VII Sesji Rady Gminy Łowicz, podczas której  Pan Andrzej Barylski wręczył Państwu Sołtysom zaświadczenia potwierdzające pełnienie tej funkcji przez najbliższe pięć lat oraz listy gratulacyjne z okazji Dnia Sołtysa. 
W kadencji 2019-2024 funkcję Sołtysa w poszczególnych sołectwach będą pełnić:
 • Pan Dariusz Wielec w Bocheniu;
 • Pani Monika Rusek w Dąbkowicach Dolnych;
 • Pan Łukasz Lisiecki w Dąbkowicach Górnych;
 • Pan Grzegorz Grzyb w Guźni;
 • Pan Jan Domińczak w Jamnie;
 • Pan Marian Gendek w Jastrzębi;
 • Pani Monika Kołucka w Klewkowie;
 • Pan Marian Stępniewski w Niedźwiadzie;
 • Pani Marianna Kochanek w Małszycach;
 • Pan Radosław Korliński w Mystkowicach;
 • Pan Ryszard Górczyński w Ostrowie;
 • Pani Krystyna Straszyńska w Otolicach
 • Pani Aleksandra Sulwińska w Parmie;
 • Pani Joanna Adach w Placencji;
 • Pan Bogdan Gajda w Pilaszkowie;
 • Pani Ewelina Kryszkiewicz w Popowie;
 • Pan Stanisław Kubiak w Szczudłowie;
 • Pan Adam Pilich w Świącach;
 • Pani Alicja Brzózka w Strzelcewie;
 • Pani Wanda Wierzbińska w Świeryżu Pierwszym;
 • Pan Adam Podrażka w Świeryżu Drugim;
 • Pan Sławomir Miazek w Wygodzie i Urbańszczyźnie;
 • Pan Władysław Pawłowski w Zabostowie Dużym;
 • Pan Waldemar Tomaszkiewicz w Zabostowie Małym
 • Pan Jacek Kędziora w Zawadach;
 • Pan Grzegorz Zawadzki w Zielkowicach.
 
Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom życzymy sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności, wytrwałości oraz wiele ludzkiej serdeczności, życzliwości i zrozumienia. Niech państwa codzienne starania będą źródłem satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków  oraz społecznego uznania.
Na sesji w dniu 27 marca 2019 roku władze samorządowe Gminy Łowicz uroczyście podziękowały również ustępującym Państwu Sołtysom. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią, owocną współpracę z samorządem gminnym, zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz sołectwa oraz wysiłek wkładany w realizację potrzeb lokalnego środowiska następującym Paniom i Panom Sołtysom:
 • Pani Marzena Wojda – Sołtys wsi Jamno w latach 2014-2019;
 • Pani Ewelina Zawadzka – Sołtys wsi Zielkowice w latach 2015-2019;
 • Pan Jan Czubik – Sołtys wsi Klewków w latach 2000-2019;
 • Pan Henryk Sałuda – Sołtys wsi Otolice w latach 1988-2019;
 • Pan Jerzy Papuga – Sołtys wsi Popów w latach 2003-2019;
 • Pan Wiesław Michalski – Sołtys wsi Świeryż Pierwszy w latach 1999-2019;
 • Pan Andrzej Bryszewski – Sołtys wsi Dąbkowice Górne w latach 2007-2019;
 • Pan Paweł Szczepański – Sołtys wsi Dąbkowice Dolne w latach 2015-2019;
 • Pan Waldemar Tylec – Sołtys wsi Zawady w latach 2007-2019.
Back to top