– POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Projekt ,,Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego”

PCR JaTyMy

PCR JaTyMyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu (ul. Podrzeczna  30; 99-400 Łowicz ) realizuje projekt „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

W ramach  projektu świadczone będą wysokiej jakości usługi opiekuńcze, wśród nich usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dowóz posiłków do domów dla uczestników projektu, transport. Dla osób niepełnosprawnych prowadzona będzie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, a także specjalistyczne poradnictwo i wsparcie pracownika socjalnego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu łowickiego – osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności. W pierwszej kolejności wspierane będą osoby z niepełnosprawnością sprzężoną  oraz osoby z zaburzeniami /chorobami psychicznymi ( w tym z niepełnosprawnością intelektualną  oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, szczególnie gdy dochód osób niepełnosprawnych nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (określonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  -Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.), tj. –  792 zł dla osoby w rodzinie  i  – 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Termin zgłaszania uczestników do projektu – 19.09.2019r.

Wszelkich informacji dotyczących zgłoszeń udziela koordynator projektu – Pani Iga Nodzak – Krupa

e-mail:  iga.pcprlowicz@o2.pl  tel.46/ 837 03 44; 46/830 01 77 wew.24

Back to top