– Ponad 9 mln zł na budowę i przebudowę dróg pozyskane w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład

PolskiLad 2edycja

PolskiLad 2edycjaMiło nam poinformować, że Gmina Łowicz otrzymała aż 9.215.000 zł z z Rządowego Funduszu Polski Ład. Cieszymy się, że nasze wnioski zdobyły uznanie. W drugiej edycji programu Gmina Łowicz jest jednym z największych beneficjentów.  Pozyskane środki będą głownie przeznaczone na  budowę i przebudowę dróg

Projekt obejmuje:

  1. Przebudowę drogi gminnej Nr 105260E Zielkowice – Placencja – Parma polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na długości 2 550 mb i szerokości 5 mb oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej długości 2 550 mb i szerokości 2 mb;  wydzielanie poboczy utwardzonych; konserwację rowów przydrożnych oraz wykonanie kanału technologicznego 
  2. Budowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia obejmującą: wykonanie jezdni bitumicznej, chodnika jednostronnego, elementów wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów, odwodnienie projektowanej drogi, usunięcie kolizji oraz wykonanie poboczy gruntowych wzdłuż jezdni

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego na terenie gminy Łowicz.

Wykonanie ścieżki rowerowej ułatwi bezpieczną komunikację rowerzystów oraz pieszych z innymi pojazdami na drodze oraz umożliwi bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower. Powyższe spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.

Przebudowa drogi gminnej oraz budowa dróg  wewnętrznych usprawnieni komunikację ruchu kołowego, podniesie jakość życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz podniesie poziom estetyki przestrzeni publicznej.

Realizacja projektu polegająca na przebudowie drogi gminnej umożliwi alternatywny dojazd do autostrady A2 w przypadku zdarzeń komunikacyjnych na drodze krajowej Nr 70 lub Nr 14.

Ponadto stanowić będzie atrakcyjną ofertę turystyczną dla ruchu rowerowego łączącego miasto Łowicz z gminą Nieborów.

Poprzez realizację projektu zostanie ułatwiona komunikacja miejscowości gminnych zarówno z pozostałym obszarem gminy, jak również z rejonami na poziomie powiatu, województwa oraz kraju. Zostanie upłynniony ruch drogowy, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez spadek emisji spalin i pyłów do powietrza. Zwiększenie dostępności transportowej na terenie gminy Łowicz oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wzmocni efektywność transportu drogowego oraz podniesie bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do rynków i usług. Wpłynie korzystnie na poprawę warunków podróży użytkowników drogi oraz zwiększy ich mobilność.

Back to top