– Poszukiwanie padłych dzików przez żołnierzy Obrony Terytorialnej

PolowanieDziki.png

PolowanieDziki.png

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającą załącznik do Decyzji Wykonawczej (UE) 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w województwie łódzkim wyznaczono strefę ochronną (żółtą), która obejmuje gminy: Chąśno, Kiernozia, Kocierzew Południowy oraz północną część gminy Łowicz od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 bez miasta Łowicz.

Z uwagi na powyższe, z inicjatywy Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, na wytypowanych obszarach ww. gmin w dniach 27-30 sierpnia br. zostanie przeprowadzone poszukiwanie padłych dzików. W  dniu 27 sierpnia 2019 r. odbędzie się przeszukanie pierwszego z wytypowanych obszarów – od miejscowości Łowicz, ul. Armii Krajowej – Parcela (na granicy gminy Łowicz i miasta Łowicza) przez obszar leśny do miejscowości Strzelcew –ok. 2,5 km długości , powierzchnia lasu ok. 97 ha. Następnego dnia tj. 28 sierpnia 2019 roku będzie przeszukiwany teren od miejscowości Świeryż Pierwszy wzdłuż strumienia Nida w kierunku gminy Chąśno. Poszukiwania będą prowadzić żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Prosimy o zachowanie spokoju i nieutrudnianie działań poszukiwawczych prowadzonych przez terytorialsów.

Back to top