– Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne

czyste powietrze

czyste powietrze

Dnia 26.02.2019 roku  w godz. 12.00 – 15.00  w budynku Urzędu Gminy na sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie w sprawie Programu Czyste Powietrze. Wójt Gminy Łowicz zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji o Programie oraz możliwości zdawania indywidualnych pytań,

Program Czyste Powietrze dotyczy dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Założeniem programu jest wymiana starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W/w Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego (nowych domów).

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu.
  • Docieplenie przegród budynku.
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  • Instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej).
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego )

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

I

Do 600

Do 90 %

Do 10 %

Do 100 %

II

601 – 800

Do 80 %

Do 20 %

Do 100 %

III

801 – 1 000

Do 70 %

Do 30 %

Do 100 %

IV

1 001 – 1 200

Do 60 %

Do 40 %

Do 100 %

V

1 201 – 1 400

Do 50 %

Do 50 %

Do 100 %

VI

1 401 – 1 600

Do 40 %

Do 60 %

Do 100 %

VII

Powyżej 1 600

Do 30 %

Do 70 %

Do 100 %

Poziom dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym

Back to top