– Przekroczenie bakteriologiczne w wodociągu w Zabostowie

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w dwóch próbkach wody pobranej z wodociągu Zabostów Duży (stacja uzdatniania wody; Zabostów Duży 4) stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne.Stacja uzdatniania wody zostaje zamknięta do czasu uzyskania pozytywnych wyników jakości wody. Zasilanie awaryjne w wodę zostało przełączone z Miasta Łowicz oraz Kompiny. W związku z ograniczonymi możliwościami przesyłowymi prosimy o racjonalne korzystanie z wody.

Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się do bezpłatnego systemu powiadamiania SMS, poprzez który informujemy mieszakańców o istotnych wydarzeniach dot. działalności Gminy Łowicz. Bieżąca informacja została selektywnie wysłana do mieszkańców Zabostowa Dużego i Zabostowa Małego.
Back to top