– Przekroczenie mikroorganizmów w wodociągu w Dąbkowicach Górnych

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów z wodociągu w miejscowości Dąbkowice Górne woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych po wcześniejszym jej przegotowaniu.

 Podjęto działania naprawcze tj. dezynfekcję i płukanie sieci zmierzające do poprawienia jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Zachęcamy mieszkańców do zapisywania się do bezpłatnego systemu powiadamiania SMS, poprzez który informujemy mieszakańców o istotnych wydarzeniach dot. działalności Gminy Łowicz. Bieżąca informacja została selektywnie wysłana do mieszkańców Zabostowa Dużego i Zabostowa Małego.

Back to top