– Przekroczenie mikroorganizmów w wodociągu w DąbkowicachGórnych

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72 godz. z wodociągu w miejscowości Dąbkowice Górne, woda dla mieszkańców wsi Dąbkowice Górne jest dostarczana z wodociągu Jamno. 

Dla mieszkańców zapisanych do gminnego systemu SMS zostały wysłane powiadomienia sms-owe. 

 

Back to top