– Przekroczenie mikroorganizmów w wodociągu Zawady, Wygoda, Urbańszczyzna

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w wodociągu w miejscowości Zawady woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Zawady, Wygoda, Urbańszczyzna po wcześniejszym jej przegotowaniu.

 Podjęto działania naprawcze tj. dezynfekcję i płukanie sieci zmierzające do poprawienia jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 

Back to top