– Przemoc w rodzinie dyżur kwartalny IX 2020

W związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Łowicz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu w ramach działań profilaktycznych uruchomił dyżury członków Zespołu, na  których mieszkańcy Gminy Łowicz mogą zasięgnąć wszelkich informacji o problemie przemocy w rodzinie i możliwych działaniach pomocowych.

Dyżury odbywają się raz na kwartał. Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu  24 września 2020r. w godzinach: 

13.30 – 15.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 12/14 , w pokoju Nr 21.

W razie pytań lub wątpliwości można również kontaktować się osobiście z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, ul. Długa 12, pokój nr 5,
w godzinach  od 7.30 – 15.30 ( od poniedziałku do piątku)
lub pod numerem telefonu  46/830-26-36;   46/ 830 26 48.

Back to top