– Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Wyory2020

Wyory2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 12 czerwca 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób:

Zgłoszenia wyłącznie od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego (pok. Nr 10, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz).

Ponadto pełnomocnicy wyborczy (lub osoby przez nich upoważnione) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą dokonać zgłoszenia poprzez:

w oryginale, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, termin: do dnia 12 czerwca 2020 roku – decyduje data wpływu do tutejszego Urzędu Gminy, albo

poprzez przesłanie skanu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.lowicz.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny), termin: do dnia 12 czerwca 2020 roku, przy czym w dniu 12.06.2020 r. zgłoszenie w formie skanu musi wpłynąć na adres ww. skrzynki mailowej, najpóźniej do godz. 15.00. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy tradycyjną pocztą.

Zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu: 46 830 26 30, 46 830 26 33.

pdf ikona

Back to top