– Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Wyory2020
Wyory2020

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w następujący sposób:

 

Zgłoszenia od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i od wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą być złożone:

 

 

* w oryginale, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, termin: do dnia 10 kwietnia 2020 rokudecyduje data wpływu do tutejszego Urzędu Gminy, albo

* poprzez przesłanie skanu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.lowicz.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny),  termin: do dnia 10 kwietnia 2020 roku, przy czym w dniu 10.04.2020 r. zgłoszenie w formie skanu musi wpłynąć na adres ww. skrzynki mailowej, najpóźniej do godz. 15.30. W wyżej opisanym przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy tradycyjną pocztą.            

 

Zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r., zmieniającej uchwałę nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie pełnomocnika wyborczego;
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez pracownika urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej – nie jest wymagany podpis elektroniczny.

 
Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 30, 46 830 26 33.
 
Komisje wyborcze w Gminie Łowicz:
  1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Popowie
  2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Zielkowicach
  3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Jamnie
  4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Bocheniu
  5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Pilaszkowie
  6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Niedźwiadzie
  7. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Wygodzie
  8. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Parmie

pdf ikona

Back to top