– Przypomnienie o deklaracji dla źródła ciepła i spalania paliw

PrzypomnienieCEEB

PrzypomnienieCEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza i walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuch ów”.

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

w których znajduje się źródło ciepła.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

 

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

ceeb plakat 13594428 12565180 2

 

 

Back to top