– Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dostarczone w 2023 roku

flame ge5f9cc500 640

flame ge5f9cc500 640W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw,
o zwrot podatku VAT mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, któreużywają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Kolejnym warunkiem otrzymania zwrotu podatku VAT, jest kryterium dochodowe, jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli

 • 2.100,00 zł     – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 1.500,00 zł     – na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać:

 • w  wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (budynek Urzędu Gminy Łowicz – pokój nr 5), ul. Długa 12; 99-400 Łowicz-
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  (w okresie wakacyjnym w miesiącach  lipiec i sierpień w godz.7.00 -15.00)
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e PUAP
 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Wnioski można składać w okresie do 29.02.2024r. lub po dniu 29.02.2024r. w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
 • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę refundacji są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń .

Załączniki:

pdf ikona

wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT;

poradnik Jak wypełnić wniosek

 instruktaż film (wypełnianie krok po kroku)


  

 

Back to top