– Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD

FASD

FASD

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi . Do jego zadań należy m.in.:wykonywanie kompleksowych diagnoz w kierunku FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);

 

 

 

  • prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
  • prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD;
  • organizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Każde dziecko objęte procesem diagnostycznym w kierunku FASD prowadzonym przez Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD konsultowane jest przez lekarza pediatrę i psychologa/ neuropsychologa. W zależności od indywidualnego procesu diagnostycznego dziecka zlecana jest również konsultacja psychiatryczna. Proces diagnostyczny dziecka objętego konsultacjami, zakończony jest wydaniem opinii lekarsko – psychologicznej.

Potrzebujesz pomocy ?

Tu ją znajdziesz !

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

  1. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź

nr tel. 42 203-48-53

Zgłoszenia dla osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, przyjmowane są telefonicznie
od poniedziałku do piątku pod nr tel. 42 203-48-53

Back to top