– RODO

rodo

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Informujemy, że osoby, które udostępniły swoje dane osobowe dla Urzędu Gminy Łowicz, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oświadczenia można składać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy Łowicz. W przypadku podania informacji przez formularz internetowy istnieje możliwość w analogiczny sposób zgłoszenia usunięcia swoich danych osobowych.

Back to top