– Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

konkurs volunteer 652383 340mW wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Łowicz przyznał następujące dotacje:

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim:

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD  JAMNO” – 20.800 zł

– Ludowy Klub Sportowy  „OLIMPIA”  NIEDŹWIADA – 20.800 zł

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS DAR  PLACENCJA – 49.300 zł

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA”- 55.800 zł

–  Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”  ZABOSTÓW  DUŻY – 23.300 zł

w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

–  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI” – 7.000 zł

 – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” –  4.600 zł

w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, ochrony dóbr i tradycji:

– Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łowiczu – 14.000  zł

– Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” – 5.000  zł

Back to top