– Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

konkurs volunteer 652383 340mW wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Łowicz przyznał następujące dotacje:

 

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim:

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD  JAMNO” – 23.000 zł

–  Ludowy Klub Sportowy  „OLIMPIA”  NIEDŹWIADA – 43.500 zł

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS DAR  PLACENCJA – 52.000 zł

–  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA” – 56.000 zł

–  Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”  ZABOSTÓW  DUŻY – 25.500 zł

w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

–  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI” – 7.000 zł

 – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”  –  6.000 zł

w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, ochrony dóbr i tradycji:

— Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” – 15.000  zł

 pdf ikona

Back to top