– Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym z Urzędem Gminy Łowicz.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E-Usługi Publiczne.

Całkowity koszt projektu to 21.533.000,00 zł, w 85% (18.303.050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Gminie Łowicz wkład własny podprojektu wynosi :17.998,05 zł, dofinansowanie EFRR 101988,95 zł, razem wartość podprojektu wynosi 119.987 zł.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Urzędu Gminy Łowicz, podnosząc znacznie nie tyle komfort pracy urzędników ale przede wszystkim jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców Gminy Łowicz.

 

Zakupiono:

           – Siedem zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S

           – Dwa urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP

           – Jedna drukarka Kyocera FS-1300DN

           – Jeden skaner Epson GT-S50

           – Jeden infomat, umieszczony w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12

     – Dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008

     – Router Juniper SRX100

     – Switch Juniper EX2200

           – Urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect

 

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem. Ponadto w ramach projektu zakupilony został system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 23 stanowiska  oraz 23 licencje Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

 

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP – http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest uruchomienie systemu dla obsługi następujących spraw: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,  Rejestracja pojazdów, Zmówienia Publiczne – przetarg nieograniczony.

Ponadto, w SEOD procedowane będą również sprawy inicjowane  w tradycyjnej „papierowej wersji”. Po zeskanowaniu wniosku papierowego dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji elektronicznej. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu realizacji spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl
 

Back to top