– Sms-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

AlertRCB i
AlertRCB i

Informujemy, że aktualnie trwa pilotaż rządowego systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami – Alert RCB. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia.  Komunikaty będą wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka. takich jak: nagłe zjawiska pogodowe, intensywne burze lub gwałtowne nawałnice, które mogą zagrażać życiu. Co ważne nie trzeba się na te powiadomienia nigdzie zapisywać ani instalować żadnej aplikacji.

Alert RCB będzie powstawał na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, urzędów i instytucji centralnych np. IMGW oraz urzędów wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego non stop monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Należy pamiętać jednak, że Nie każde zjawisko atmosferyczne niesie z sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dlatego nadal polecamy na korzystanie z aplikacji RSO( Regionalny System Ostrzegania). poprzez którą wysyłane są bardziej szczegółowe alerty. W aplikacji RSO możemy zdefiniować o jakich zagrożeniach chcemy być informowani i na jakim terenie, niekoniecznie tylko w miejscu w którym aktualnie jesteśmy.
Poniżej przykąłdowy wygląd SMS-a RCB
 
Back to top