– Stanisław Flis

Stanisław Flis (1902 1976) historyk, regionalista, lekarz. Pochodził z rodziny chłopskiej z Bochenia, po ukończeniu szkoły powszechnej, zdobywał wiedzę w łowickiej Szkole Realnej i Gimnazjum ks. J. Poniatowskiego. W 1928 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Do wojny zamieszkiwał w Warszawie, w okresie okupacji zaangażowany w ruch oporu w rodzinnym Bocheniu. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Olsztynie, gdzie od podstaw organizowano polskie szpitalnictwo. Był historykiem medycyny. Opublikował liczne prace dotyczące rozwoju medycyny na Warmii i Mazurach, w tym zasług dla medycyny Mikołaja Kopernika. Odnalazł XV/XVIwieczny inkunabuł medyczny z biblioteki Kopernika, przekazany olsztyńskiemu Muzeum Warmii i Mazur.

Prowadził też badania nad przeszłością rodzinnego Bochenia i jego najznamienitszego przedstawiciela Adama z Bochenia. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historyków Medycyny i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Inicjator i prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna. Autor prac m.in. „Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708 1711”, „Służba zdrowia w województwie olsztyńskim w latach 1945 1965”, „Mikołaj Kopernik i medycyna”. Posiadał szereg odznaczeń i medali, w 1974 r. otrzymał honorową odznakę Towarzystwa Przyjaciół Łowicza i Ziemi Łowickiej.

Back to top