– Straty w sadach i truskawkach

StratySadTruskawki

StratySadTruskawki

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Łowicz szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi Wójt Gminy Łowicz zawiadamia o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych przez komisję. STRATY SZACOWANE BĘDĄ WYŁACZNIE W SADACH ORAZ TRUSKAWKACH, nie kwalifikują się uprawy zbóż, rośliny motylkowe (m.in. bób) warzywa i inne uprawy. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Łowicz w terminie do 14 czerwca 2017 r. do pokoju nr 1, 3, 5.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Łowicz w pok. nr 1 lub ze strony internetowej urzędu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 r., złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z oświadczeniem o powierzchni obszarów proekologicznych i poświadczonych pieczątką Agencji. Powierzchnia upraw zgłoszonych we wniosku winna być zgodna z powierzchnią zgłoszoną do ARiMR o płatności obszarowe. Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.
 

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod_prze_2

Back to top