– Studium dla budowy linii kolejowej Warszawa-CPK-Łódź

PlanowaneLinieKolejowe

PlanowaneLinieKolejoweWójt Gminy Łowicz informuje, iż rozpoczęły się prace nad opracowaniem studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego z elementami studium wykonalności dla Projektu pn.: „00100010 Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana”. Gmina nie posiada informacji dotyczących szczegółów planowanej inwestycji. Dla osób, których grunty mogą być przewidziane w korytarzach inwestycji w załączeniu przedstawione zostały warianty przebiegu CPK.

Więcej informacji na temat planowanej inwestycji CPK znajdą Państwo na stronie internetowej cpk.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z gminami jest Pan Stefan Kulesza – CPK – tel. +48 532 720 268.

 

 pdf ikona

Back to top