– Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie

WTZPodpisanieUmowy m

WTZPodpisanieUmowy mW dniu 11.01.2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku WTZ w Parmie”. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX ze Skierniewic.Planowana inwestycja obejmuje: kompleksową termomodernizację budynku polegającą na przebudowie systemu grzewczego i systemu wentylacji, montaż instalacji OZE, wymianę pokrycia dachowego, docieplenie ścian i stropów, wymianę okien, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie oświetlenia typu LED.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę  1 436 773,09 zł brutto.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte w styczniu 2022 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec lipca 2022 roku.

Przypominamy, że w grudniu 2020 roku Gmina Łowicz otrzymała 805 430,19 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedmiotowego  zadania.

Kwota dofinansowania wynosi : 805 430,19 zł

Szacowany koszt inwestycji to: 1 539 800,70 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

Back to top