– X sesja Rady Gminy – relacja

Video IsesjaRadyGminy
Video IsesjaRadyGminy

W dniu 29 maja  2019 roku o godz. 13.00 odbyła się dziesiąta sesja Rady Gminy Łowicz. W trakcie sesji przedstawiona została informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy, o wydatkach na fundusze sołeckie. Podjęta została uchwała w sprawie zmian budżetu, wybrany został przedstawiciel gminy do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Po raz pierwszy na sesji przedstawiony został radzie raport o stanie Gminy Łowicz za 2018 rok.

Jest to nowy obowiązek nalożony przepisami ustawy o samorządzie gminnym na władze samorządowe. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego, tj. wójta, w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane z wielu obszarów działalności gminy, m.in.: finanse gminy, inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach, warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), zagospodarowanie przestrzenne, oświata.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 

 

Back to top