– Wniosek do WFOŚiGW o sfinansowanie usuwania azbestu

azbest m
Azbest

azbest m

Wójt Gminy Łowicz informuje,  iż Gmina Łowicz zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o sfinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łowicz.   

W związku z powyższym zainteresowani odbiorem  odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego domu mieszkalnego lub pokrycia dachowego budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Łowicz mogą składać do dnia 28 lutego 2023 r.  w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz wnioski o nieodpłatny odbiór w/w odpadów.

Zadanie polegające na unieszkodliwianiu odpadów azbestowych zrealizowane zostanie tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

ikona pobierz

Back to top