– INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁOWICZ W SPRAWIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

bulldozer g16dac1233 640

bulldozer g16dac1233 640 Wójt Gminy Łowicz informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina Łowicz przystąpi do dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach wśród mieszkańców gminy. Preferencyjna cena węgla to 2000 zł za tonę. Cena nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego: groszku, węgla orzech lub miału, powinny złożyć WNIOSEK O ZAKUP PPREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE W GMINIE ŁOWICZ, którego druk można odebrać w Urzędzie Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Druk wniosku jest również dostępny na stronie internetowej gminy lub na stronie BIP. Wnioski przyjmowane będą od 26 października 2022 r. (ŚRODA) w pokoju nr 18.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

                                                                 

UWAGA: GMINA ŁOWICZ NIE JEST GWARANTEM JAKOŚCI PALIWA STAŁEGO

 

Zaktualizowany wniosek z dnia 10.11. 2022

  pdf ikona

 

 

 

 

 

Back to top