– Wnioski „ 500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

500p2021

500p2021GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU informuje,
 
iż prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:
od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,
od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12,  
w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

Wnioski można pobrać w budynku Urzędu Gminy Łowicz w biurze podawczym, począwszy od miesiąca marca 2021 r., na stronie www.bip.uglowicz.nv.pl/ lub www.mrpips.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub na stronie www.mrpips.gov.pl.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej formy składania  wniosków.

W okresie wakacyjnym,  w miesiącach lipiec – sierpień,  Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.00 – 15.00

 

 Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od
1 maja do 31 maja danego roku
, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym,  złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w lipcu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca października,
  • w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 1.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

pdf ikona

2.OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU  (KOORDYNACJA).

pdf ikona

3.ZAŁACZNIK DO WNIOSKU O USTALWNIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

pdf ikona

4. KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU

pdf ikona

 

Back to top