– Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wiosennych przymrozków

apple 2189342 340

apple 2189342 340W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łowicz przymrozków wiosennych, w miesiącu kwietniu i maju 2019 r. Urząd Gminy Łowicz informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat powstałych w sadach.

Wnioski (dostępne w Urzędzie Gminy Łowicz lub u sołtysów wsi) należy składać do Urzędu Gminy Łowicz do dnia 18 czerwca 2019 r. 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok.

Back to top