– Wnioski o prawo do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

SR

SRGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać:

od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok.nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

 Wnioski można pobrać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej począwszy od miesiąca lipca 2019 r., na stronie www.bip.uglowicz.nv.pl/gops lub www.mrpips.gov.pl,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub na stronie www.mrpips.gov.pl.

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – sierpień Ośrodek będzie czynny w godzinach: 7.00 – 15.00.

Back to top