– Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022_2023

SRFA

SRFA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać:

od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl,  oraz bankowości elektronicznej,

od 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok. nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

 Wnioski można pobrać:

www.mrips.gov.pl,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub na stronie www.mrips.gov.pl.

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – sierpień Ośrodek będzie czynny
 w godzinach: 7.00 – 15.00.

 

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy2022/2023trwający od 1 listopada 2022 r. -31 października 2023 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia2022 r.ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2022r.  do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022  r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia2022 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 31 października, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.


GOPS FA

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 października 2022 -30 września 2023 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 września 2022r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października2022 r.danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada2023 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 30 września, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

 

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 października 2022 -30 września 2023 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 września 2022r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października2022 r.danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada2023 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 30 września, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

 

Back to top