– Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego

SRFA

SRFA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok.nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

 Wnioski można pobrać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 830 26 57 lub na stronie www.mrpips.gov.pl.

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec – sierpień Ośrodek będzie czynny w godzinach: 7.00 – 15.00.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej oraz własne długopisy. Prosimy o zachowanie również właściwych odległości.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy2021/2022 trwający od 1 listopada 2021 r. -31 października 2022 r.   złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2021r.  do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021  r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 30 listopada , świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

            W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 października -30 września 2022 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2021 r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września2021 r. do dnia 30 września 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku na nowy okres  po 30 września, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

Back to top