– Wnioski o świadczenia i zasiłki za okres zasiłkowy 2017/2078

Od 01.08.2017r. w Urzędzie Gminy Łowicz można składać wnioski na okres zasiłkowy 2017/18

–  Świadczenia wychowawcze R500+,

– Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nowe wzory dokumentów są do pobrania na stronie ministerstwa

 Do wniosków należy załączyć:

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2016 oświadczenie bądź zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy albo nakaz płatniczy (decyzja wymiarowa)z informacją o wielkości gospodarstwa w 2016r. w ha przeliczeniowych,
  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2016, dokument potwierdzający miesiąc uzyskania tegoż dochodu,
  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu po roku 2016, dokument zawierający wysokość tego dochodu w kwocie netto, za miesiąc następny, po miesiącu w którym dochód został uzyskany.
  • jeżeli nastąpiła utrata dochodów po 2016 roku, dokument potwierdzający utratę tego dochodu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • oświadczenie bądź zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016 w sytuacji, gdy opłacane byłe na rzecz KRUS, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno Rentowego MSW bądź SW,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.
Back to top