– Wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40.000

promuje lodzkie

promuje lodzkie

 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO mogą otrzymać 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym! Uczestnicy projektu mogą uzyskać wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40 tys zł.!!!

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły odnoście rekrutacji i realizacji na stronie:

http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/

 promuje lodzkie

Back to top