– Wykaz gruntów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 

  

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

łącznie

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Jastrzębia

165/2,164

1,58

50643

Rolne

474,00

15 maja

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Mystkowice

120

0,48

40155

Łąka

144,00

15 maja

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Parma

Dąbkowice Górne

397,398,376,377

228,229,238

7,91

33633

33279

Leśnictwo, Rolnictwo i Leśnictwo

2373,00

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

5 lat

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  02.09.2022 r. – 23.09.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectw Jastrzębia, Mystkowice, Parma, Dąbkowice Górne oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

Back to top