– Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w 2023 roku

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 3N5 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Ostrów, Strzelcew, Niedźwiada, Świeryż

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w m2

 

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Ostrów

181/3

1500

22567

rolna

75,00

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Strzelcew

67

3000

40058

rolna

150,00

15 maja

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Niedźwiada

2,80

7600

13359

rolna

380,00

15 maja

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Świeryż

204 (część)

18200

29077

rolna

910,00

15 maja

15 września

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  08.03.2023 r. – 29.03.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów, Strzelcew, Niedźwiada, Świeryż oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top