– Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1990) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

łącznie

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Bocheń

502 (część)

0,20

22049

rolna

60,00

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Jamno

442

0,31

5271

rolna

93,00

15 maja

15 września

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Jastrzębia

165

164

1,58

23914

rolna

474,00

15 maja

15 września

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Popów

 

Niedźwiada

Guźnia

Zielkowice

 

1038,1051,1059,1060,1065,1069

220

99

534/2

 

1,8731

33894

33895

39973

39978

33280

 

rolne, rolno leśne

562,00

15 maja

15 września

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  23.07.2021 r. – 13.08.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Bocheń, Jamno, Jastrzębia, Popów, Niedźwiada, Guźnia, Zielkowice oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

Back to top