– Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Zielkowicach w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Zielkowice

190/1 (część)

760

LD1O/00041993/2

Rolne

22,80

15 maja

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lat

 

1.    Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  27.01.2023 r. – 17.02.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

 

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Zielkowice oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

 

Back to top