– Wykaz gruntów w Parmie i Szczudłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1990) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

łącznie

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Szczudłów

247

0,20

44789

rolna

60,00

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Parma

6

0,10

29146

rolna

30,00

15 maja

15 września

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  22.10.2021 r. – 12.11.2021r poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

  1. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Szczudłów i Parma oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

 

Back to top