– Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego dla Gminy Łowicz

magafon
Wiadmości

magafonStarostwo Powiatowe informuje, że w dniach od 25.05.2020 do 15.06.2020 roku w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony dla zainteresowanych osób projekt operatu opisowo-kartograficznego powstały w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu może w okresie wyłożenia zgłaszać swoje uwagi. 

 ikona pobierz szczegóły  ogłoszenia

Back to top