– Aktualizacja ZAWIADOMIENIE O KONTROLI SZAMB

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy Łowicz informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) Wójt Gminy Łowicz zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy.
Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

  • posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych; 
  • częstotliwości opróżniania zbiorników;
  • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
  • Zaktualizowany wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
  • Łowicz.

l.p.NAZWAADRES
1.PHU GRYF-TRANS Grzegorz StańZielkowice 214 A, 99-400 Łowicz 601 297 797
2.Spółdzielnia Kółek Rolniczychul. Poznańska 122, 99-400 Łowicz 46 837 61 42
3.ROL-POL-TRANS Arkadiusz Koza,Karsznice Duże 11, 99-413 Chąśno 691 394 808
4.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA I. Igielski i Wspólnicy Spółka Jawnaul. Nadbzurzańska 9 99-400 Łowicz 46 837 41 01
5.OSMAN TRUCK Abdulrazak Haj Osman  Krępa 69 99-434 Domaniewice  
6.P.P.H.U. STRAŻAKul. Miodowa 214, 96-332 Bartniki 508 286 502
7.TOI TOI Polska Sp. z o.oul. Płochocińska  29, 03-044 Warszawa
8.mToilet Sp. z o.o.ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
9.WC SERWISul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
10.Alfa Partner Sp. z o.o.ul. Żbikowska 8 a, 05-800 Pruszków

Na kontrolę należy przygotować :

–  oryginały rachunków/faktur,

– kopię umowy za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łowicz.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, pok. nr 18 w terminie określonym w planie kontroli.

Plan kontroli w okresie listopad 2023 r. – czerwiec 2024 r.

Termin kontroliKontrolowani Właściciele nieruchomości położonych w sołectwachKontrolujący
Listopad 2023 r.Parma Placencja Wygoda i Urbańszczyzna Zawady ZielkowiceUpoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Grudzień 2023 r., Styczeń 2024 r.Bocheń Guźnia Klewków Małszyce Mystkowice Niedźwiada Ostrów Szczudłów Świące Świeryż Pierwszy Świeryż DrugiUpoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Luty 2024 r.Dąbkowice Dolne Jastrzębia Otolice PilaszkówUpoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Luty, Marzec 2024 r.Dąbkowice Górne JamnoUpoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz
Kwiecień, Maj Czerwiec 2024 r.Popów Strzelcew Zabostów Duży Zabostów MałyUpoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łowicz

KONTROLA ROZPOCZNIE SIĘ OD SOŁECTW: PARMA, PLACENCJA, WYGODA I URBAŃSZCZYZNA, ZAWADY, ZIELKOWICE

Zgodnie z art. 10 ust. 2, 2a i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. 

Back to top