– Zebrano całość materiałów i dowodów linii kolejowej na odcinku Warszawa– CPK– Łódź

high speed train g91669c4c7 640

high speed train g91669c4c7 640Geolog Wojewódzk informuje, że zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu „CPK”

pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK” szczegóły w załączniku

Szczegółowe informacje w obieszczeniu 

 pdf ikona

Back to top