– Zmiana ceny wody i ścieków

Na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 27 stycznia 2017 roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łowicz. Od 1 marca 2017 roku w Gminie Łowicz ceny wody i ścieków ulegają zmianie i będą wynosiły odpowiednio:
cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych – 3,00 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków w gospodarstwach domowych – 4,55 zł brutto
cena 1 m3 wody dla osób prowadzących działalność gospodarczą – 5,10 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla osób prowadzących działalność gospodarczą – 5,62 zł
Back to top