– Zmiana terminu oceny projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017-2020”

Po raz kolejny Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił termin oceny wniosków na instalacje OZE.  15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 roku. Przesunięto również termin rozstrzygnięcia naboru na maj 2019. Dopiero w maju otrzymamy informację, czy wniosek „Odnawialne źródła energii w Gminie Łowicz i w Gminie Nieborów w latach 2017-2020” otrzymał dofinansowanie na montaż solarów i instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Łowicz objętych w/w projektem.

więcej inforamcji, regulaminy dostępne są w Serwisie Regionalnym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
SerwisPOWojL

Back to top