– Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Łowicz

magafon
Wiadmości

W związku z szybko zmieniającą się sytuacją, a co za tym idzie, z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem, Urząd Gminy Łowicz zawiesza z dniem 17 marca 2020 r. pracę KASY URZĘDU. 

 Urząd Gminy Łowicz jest zamknięty dla petentów! Nadal funkcjonuje Biuro Obsługi Interesantów, do którego zadań należy przyjmowanie wszelkiego rodzaju korespondencji. Przyjmowanie korespondencji odbywać się będzie wyłącznie poprzez BOI od dnia 17.03.2020 r. pokój nr 7 na parterze w Urzędzie Gminy(wejście od ulicy Wąskiej).

Apelujemy o ograniczenie załatwiania spraw osobiście, pracownicy są przygotowani  do załatwiania Państwa spraw w formie telefonicznej i mailowej. Ponownie prosimy i zachęcamy do dokonywania płatności elektronicznie – przelew internetowy. Jest to na dzień dzisiejszy najbezpieczniejszy sposób płatności. Powyższe decyzje podyktowane są zwiększającym się ryzykiem szybkiego rozprzestrzeniania się „koronawirusa”. Za utrudnienia przepraszamy.

 

W sprawach nie wymagających osobistej obecności prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami telefonów:

Andrzej Barylski

Wójt Gminy

46 830 26 32

Beata Orzeł

Sekretarz Gminy

46 830 26 33

Ewelina Płacheta

Skarbnik Gminy

46 830 26 42

Agnieszka Koza

 

Dzierżawa, podział działek, klęski żywiołowe, wystawianie faktur za zakup wody i odprowadzanie ścieków

46 830 26 35

Monika Lenarczyk

 

Planowanie przestrzenne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odpady, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymiana źródeł ciepła

46 830 26 38

Anna Kotlarska

Barbara Dałek

Paulina Rudnicka

Izabela Wiercioch

Podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, akcyza, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

46 830 26 43

 

Robert Żyto

 

Gospodarka komunalna: kanalizacja, woda, drogi, rowy, oświetlenie

46 830 26 45

 

Katarzyna Kędzia

 

Zamówienia publiczne,  remonty, inwestycje

 

46 830 26 46

 

Jolanta Słoma

Marzena Malinger

Marta Piotrkowska-Kurczak

 

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 

46 830 26 48

46 830 26 36

 

Beata Legat

Małgorzata Kucińska

 

Zasiłki i świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, becikowe, urlop macierzyński, 500+

46 830 26 57

 

 

Renata Tokarz

 

Kasa, pobór i rozliczanie opłat za wodę i ścieki

 

46 830 26 34

Anna Mitręga

 

Dowody osobiste, ewidencja ludności, pożytek publiczny

46 830 26 39

Katarzyna Siekierska

 

Działalność gospodarcza, biblioteki, OSP, alkohol, kadry, fundusz sołecki

46 830 26 39

 

Bogusława Majewska

 

Księgowość budżetowa, sprawozdawczość

 

46 830 26 47

Renata Pira

Płace pracowników, podatek VAT

46 830 26 41

Magdalena Król

Jolanta Salamon

 Sylwester Zimny

 

Oświata – dotacje, stypendia, szkoły, przedszkola, 

Wynagrodzenia – oświata,

Księgowość budżetowa, sprawozdawczość – oświata

46 830 26 40

 

 

46 830 26 58

 

Anna Kozyra

 

Promocja gminy, obsługa rady gminy

 

46 830 26 44

Jarosław Kwiatkowski

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

46 830 26 56

Barbara Czubek

Sekretariat

46 830 26 30

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz, w zakładce: Petent, znajdziecie Państwo wzory wniosków dotyczących spraw załatwianych w tutejszym urzedzie. Poniżej link do strony: http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz

 

 

Back to top