– Zmniejszona wydajność wodociągu Niedźwiada

susza drought 780088 340
susza drought 780088 340W związku z obniżeniem poziomów wodonośnych oraz zwiększonym rozbiorem wody z wodociągu Niedźwiada (zasilający miejscowości : Świeryż Pierwszy i Drugi, Małszyce, Klewków oraz Niedźwiadę ) Urząd Gminy Łowicz zwraca się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej. 

 W szczególności chodzi o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe tj. nie podlewanie trawników, zieleńców oraz mycie samochodów. Prosimy wszystkich użytkowników o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb bytowych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego rozbioru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Back to top