– Zwrot podatku akcyzowego 2018

zwrot akcyzy

zwrot akcyzy

Informujemy, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit, ustala się na podstawie użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu, określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Do wniosku należy dołączyć: Faktury VAT- jako dowód stanowiący zakup oleju napędowego, wystawione od dnia 1 sierpnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku. Z każdego zakupionego litra oleju napędowego, udokumentowanego fakturą VAT, nastąpi zwrot w wysokości 1,00 zł,

przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi 86,00 zł (stawka roczna) na jeden hektar użytków rolnych ( co stanowi na jeden hektar użytków rolnych maksymalnie 86 litrów oleju napędowego – limit roczny).  Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji za I półrocze nastąpi w terminie od 3 kwietnia do 28 kwietnia 2018 roku. Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku, wraz z fakturami VAT- jako dowód stanowiący zakup oleju napędowego, wystawione od dnia 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku. Wnioski o których wyżej mowa można będzie pobrać w tut. Urzędzie w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 oraz na stronievv  BIP w zakładce Podatki -> Zwrot podatku akcyzowego

 

Back to top