DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2020 r.

                         

pdf ikonadeklaracja

pdf ikonazałącznik

pdf ikona RODO