WywiadTelSpisRolny

 

Gminne Biuro Spisowe w gminie Łowicz pełni dyżur telefoniczny:

  • w godzinach pracy Urzędu: 46 830 26 35, 46 830 26 39,  46 830 26 33
  • po godzinach pracy Urzędu: (poniedziałek – piątek, do godz. 20.00):  516 955 062

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz – w godzinach pracy Urzędu, pok.  3, 8, 9 (godziny pracy Urzędu Gminy Łowicz: 7.30 – 15.30)

W wyniku przeprowadzonego naboru rachmistrzami spisowymi na terenie Gminy Łowicz w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zostali:

  1. Anna Kotlarska
  2. Daria Kostrzewa
  3. Małgorzata Orzechowska
  4. Izabela Piorun

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

SpisRolny2020

Spis potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisu można dokonać samodzielnie poprzez formularz internetowy GUS https://spisrolny.gov.pl. Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do akcji 50 wylosowanych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*.