– Spis Rolny

Gminne Biuro Spisowe w gminie Łowicz pełni dyżur telefoniczny:

  • w godzinach pracy Urzędu: 46 830 26 35, 46 830 26 39,  46 830 26 33
  • po godzinach pracy Urzędu: (poniedziałek – piątek, do godz. 20.00):  516 955 062

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz – w godzinach pracy Urzędu, pok.  3, 8, 9 (godziny pracy Urzędu Gminy Łowicz: 7.30 – 15.30)

Read more Dyżur telefoniczny w trakcie spisu rolnego

SpisRolny2020

SpisRolny2020

Spis potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisu można dokonać samodzielnie poprzez formularz internetowy GUS https://spisrolny.gov.pl. Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą się do akcji 50 wylosowanych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*.

Read more Powszechny Spis Rolny

Back to top